Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Fantomy/Duchové roviny

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Slavkovské slunce Fantomy
Duchové roviny
written by František Dohnal
Info Simple bw.png Fantomy: Information and licence SemiPD-icon.pngDuchové roviny


Na skále stojím...
Pode mnou dole rovina v šeru...
Kdo jsou ty malinké body, ty maloučké věci, které
plazí se tam dole v tom šeru tou rovinou?
Duchové roviny!... Ubozí lidé!...
Duchové roviny!
Ale proč zůstávají tam dole, v tom šeru, v té rovině?
Proč nevystoupí na hory? Proč nevystoupí na hory?
Hle, na horách Slunce, Jasno a Život...
Hle, Sinaj!... Slyšeti mohutný Hlas, který
mluví...Za hromů a blesků mluví ten Hlas!...
Desatero! – – – Ale lidé pod horou jen tančí
kol zlaté modly!...
Golgotha!... Veliké, největší drama...
Země se chvěje, skála se puká. – – – Ale lid pod
křížem jen stojí a dívá se!...
Notre Dame!... Krvavá revoluce
šílí kol... Ale koho to tam ty šílené davy staví
na oltář?... Candeille! – – – Och, Notre Dame –
Candeille!... Notre Dame – Candeille!...
Posvátný Kreml!... S příšerným rachotem
řítí se katedrál chlouba... A co to tam svítí
z těch kouřících trosek?... Hvězda!... A jak
je rudá!... Požárem? Krví? – – – Není
už Boha?...
Dubové háje kdesi na Severu...
Nesmírné davy!... Ale co to tam činí s tím
křížem ty davy? Proč ohýbají ty konce, ta ramena?...
Hákový kříž! – – – Slyšíte píseň
rasy před novou modlou...
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Na skále stojím – a v rovinu hledím. – – –
Ubohá rovina dole!
Ubozí lidé v ní!
Ubozí poutníci Absolutna, kteří opustili Absolutno!
A slyším jakýsi Hlas, jako by lkal: „Opustili
studnici vody živé a vykopali si cisterny rozkopané!“
Ubozí lidé!
Ubozí duchové roviny!
Rovinou plazí se – a nevidí hor!
Rovinou plazí se – a nevidí, že nahoře život
a dole jen smrt!
Rovinou plazí se v šeru a temnu – neboť temno
je v nitru, kde zabit je Bůh...Personal tools