Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Fantomy/Zář na horách

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Tajemná loď Fantomy
Zář na horách
written by František Dohnal
Všechno již umíte...
Info Simple bw.png Fantomy: Information and licence SemiPD-icon.pngZář na horáchZář na horách! Zář na horách!
Slyš jásavý křik dole,
jak v tisícerých ozvěnách,
o skály bije holé!

Zář na horách! Ó, vizte jen,
jak horské štíty hoří!...
Och, konečně přec nový den
z mlh věčnosti se noří.

Och, konečně přec vstává den,
o kterém lidstvo snilo
a ve kterém svůj dávný sen,
své touhy zrcadlilo...
– – – – – – – – – – – – – –

A všechno chce mít jistotu
a vzhůru všechno spěje...
Však náhle konec jásotu –
co na horách se děje?

To nového dne nebyl nach,
jímž hory zrůžověly:
to pouze stráže na horách
svůj ohníček tam měly.

To pouze stráže na horách,
by nechvěly se mrazem. –
Hle, chvíli jen plál oheň v tmách,
pak tma zas padla na zem.

A v smutku z hor se vrací zpět,
kdož v horách jásat chtěli...
A dál svou cestou spěje svět
zas zamlklý a stmělý.

A znovu ticho v údolí
a dále noc se plíží. –
Och, zklamání vždy zabolí
a myšlenek let tíží...
– – – – – – – – – – – – – –

A znovu lidstvo sní svůj sen
a čeká, čeká v touze...
Och, přijde den, och přijde den –
či fantómem je pouze?...Personal tools