Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Lásky hra osudná/Výstup 1

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Prolog Lásky hra osudná
Výstup 1
written by Josef Čapek, Karel Čapek
Výstup 2
Info Simple bw.png Lásky hra osudná: Information and licence SemiPD-icon.pngVýstup 1


Vpředu Dottore a Scaramouche.

DOTTORE: Velectěné obecenstvo! Urozené dámy, vysoká šlechto, důstojný klére, počestní a pilní měšťané! Jakožto nejstarší z ansámblu vítám vás mezi námi, i dovoluji si předložiti vám nejprve otázku: Proč jste sem přišli? Pro zábavu? Obávám se, že se zde nebudete baviti tak dobře, jako kdybyste stáli před klecí opic. Nebo snad pro naše umění? Budeme-li hráti nejlépe, vmyslíte se do toho, že jsme lidé, a zapomenete, že jsme umělci.
Tedy proč jste sem přišli? Proč vlastně před vámi hrajeme? Pravím, proto, abyste si odtud odnesli poučení, mravní očistu, onu katharsis, o které, jak vám, ctěné dámy, známo, mluví Aristoteles. Uzříte zde vznešené i nízké, mravné i špatné, tragické i všední ve vzájemném zápasu; budete se báti o dobro, budete sympatizovati s utrpením, budete se však nakonec radovati, až uzříte vítěziti pravdu, čest a morálku, jakož se sluší na scéně jako v životě.
Ještě jednou, buďte nám vítáni.

SCARAMOUCHE: A naší snahou bude, aby vám u nás dobře ubíhal čas, jakož se sluší na scéně i v životě; abyste si ani nemohli vzpomenouti, že zatímco tu sedíte, vaše manželky vás mohou doma podvádět nebo že vaši mužové mají příležitost, aby vás klamali; že například vaše služky čtou zatím vaše dopisy a že do vašich bytů se loupají zloději. Snad teď vrahové zalézají pod vaše postele. Zavřeli jste všechno dobře? Jste si tím jisti, že jste nenechali otevřeno? Raději se jděte podívat domů, my můžeme hrát až podruhé.

DOTTORE: Ale Scaramouchi!

SCARAMOUCHE: Hned, hned. (Rozhlíží se.) Krásné divadlo! V takovém jsme ještě nehráli.

DOTTORE: Scaramouchi!

SCARAMOUCHE: Hned. Jemné obecenstvo. Prima obecenstvo. Kolik jich může být?

DOTTORE (je na rozpacích, kárá očima .Scaramouche).

SCARAMOUCHE: Hezky je tady, moc hezky. Máme dobré místo, dottore, vidíme pěkně na obecenstvo. Kdyby publikum vědělo, jak krásně je tady nahoře –

DOTTORE: Ale Scaramouchi!

SCARAMOUCHE (uznale): Moc hezky je tady; jsem spokojen. Půjdeme už, dottore? Děkuji, velice mne těšilo. (Uklání se obecenstvu, Dottore rovněž, a oba odcházejí dovnitř scény. – Kupředu vystoupí zároveň – v řadě – Gilles, Brighella a Trivalin.)Personal tools