Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Lásky hra osudná/Výstup 10

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Výstup 9 Lásky hra osudná
Výstup 10
written by Josef Čapek, Karel Čapek
Výstup 11
Info Simple bw.png Lásky hra osudná: Information and licence SemiPD-icon.pngVýstup 10


Isabella, Trivalin.

ISABELLA:
Ach pane Trivalin! (Uklání se.)

TRIVALIN (uklání se):
Já s vámi mluvit chci,
ne, nechci mluviti, neb řeč je výmysl
pro lhářů tlachání; vždyť lidé počestní
se mohou láskou jen snad dorozuměti
bez vymyšlených slov, jež v ústech rodí se
za zuby bílými, z nichž tekou poutavě
ty hladké chytrosti a pohyblivé lži,
jež zvou se mluvením. Však dejte pozor jen,
ty řeči svůdné jsou a tenké jako had,
a v kluzké uzly své vás lstivě zapletou
jak ptáče bezmocné – – Zda je to počestné
zda muže hodno to?

ISABELLA:
Ach Trivaline, ne.

TRIVALIN:
Ať jiný cukruje své lichometné lži
a mluví medově, až karmín prýští mu
z úst barvou líčených: já prostě říci chci,
že ukláním se vám a že vás miluji.

ISABELLA:
Já, Trivaline, též.

TRIVALIN:
Jak, ty mne miluješ?

ISABELLA:
Ó ano.

TRIVALIN:
Bohové! Já miluji tě tak,
že – tak tě miluji – Oh slova ničemná,
jež zrazujete mne jak podlí sluhové,
jste prázdné zvuky jen, neb nezachytíte
a neobsáhnete, co v ústa stoupá mi
a chce být nazváno; vy slova klouzavá,
můj jazyk hledá vás a hmatá v zubech mých
leč vy jen prcháte a příliš hladká jste,
než bych vás uchopil a spoutal jazykem
a potom vyvrhl. Má Isabello, slyš,
já miluji tě tak, že chtěl bych otřásti
tou celou budovou a krovy shoditi
na toto panstvo zde.

ISABELLA:
Ó ano!

TRIVALIN (líbá ji):
Jeť mužnost veškerá dar z rukou ženiných:
jen kdo je milován, je silen skutečně,
a slabost ženina se v sílu obrací
a v činy titánské, když s mužem spojí se.
Sem zbraně dejte mi, já nyní jednat chci,
žít, vraždit, vybít se a tříštit nadrobno
to bouřné napětí – sem zbraně dejte mi,
neb prahnu po činech! Když láska plní nás,
ty tav ji ve vzdechy, však muž, ten ve výhni
ji razí v jednání – sem zbraně dejte mi!
Vy ctění pánové, kdož dole sedíte,
ať někdo vystoupí, by se mnou zápasil
o tuto ženu zde. Je někdo přítomen,
kdo míti by ji chtěl a komu líbí se?
Ať tedy vystoupí, já tuto hotov jsem,
ať přihlásí se jen a zkusí sílu svou,
já v boj ho vyzývám!

BRIGHELLA:
A Gilles?

TRIVALIN:
Ať vystoupí
z vás, obecenstvo mé, kdo Isabellu chce,
já zvu ho potřetí!

BRIGHELLA:
A Gilles?

TRIVALIN (vezme Isabellu do náručí):
Má nejdražší,
dnes je můj první den; dnes prvně silen jsem,
tvou láskou posílen – (Líbá Isabellu.)

BRIGHELLA:
Mé dámy, Trivalin,
vždy k činu připraven –

TRIVALIN:
– – – sem zbraně dejte mi –

BRIGHELLA:
Hle, skvělý idol žen, jak zpit je vášněmi,
to prosím věřte mi, je pravý Trivalin.

(Dottore a Scaramouche se vracejí.)                                                                                                              Personal tools