Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Lásky hra osudná/Výstup 13

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Výstup 12 Lásky hra osudná
Výstup 13
written by Josef Čapek, Karel Čapek
Výstup 14
Info Simple bw.png Lásky hra osudná: Information and licence SemiPD-icon.pngVýstup 13


Gilles, Trivalin, Brighella, Isabella.

Brighella přivádí Isabellu do popředí.

TRIVALIN: Gillese!

BRIGHELLA: Nechte hádek, pánové, jsou neplodné. (Nadzvedá Isabelle sukni.) Podívejte se raději, pane Gillese, jaké má Isabella rozkošné nohy! Viděl jste už někdy takové střevíčky?

ISABELLA (uklání se): Ach pane Gillese!

GILLES (uklání se): Ach Isabello!

TRIVALIN (divoce): Odveďte Isabellu, Zane!

BRIGHELLA (obrací Isabellu k Trivalinovi a povytáhne jí sukni výše): Podívejte se, drahý Trivaline, jaký to půvab! Jaká grácie!

ISABELLA (uklání se): Ach Trivaline!

TRIVALIN (sklání kolena): Děkuji, Isabello!

GILLES (křičí): Pusťte ji, Brighello!

BRIGHELLA (otočí Isabellu do fronty a povytáhne jí sukni ještě výše): Vidíte oba dobře, pánové? Vizte, ta plnost, ta pevnost, ta bezvadná linie! (Pouští náhle sukni.) Drahá Isabello (uklání se jí), vaše úloha jest u konce.

ISABELLA (se klaní obecenstvu a ustoupí nazad).Personal tools