Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Lásky hra osudná/Výstup 15

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Výstup 14 Lásky hra osudná
Výstup 15
written by Josef Čapek, Karel Čapek
Výstup 16
Info Simple bw.png Lásky hra osudná: Information and licence SemiPD-icon.pngVýstup 15


Gilles, Trivalin, Brighella, Dottore.

DOTTORE: Běda, běda! Ustupte ještě nyní, Gillese, usmiřte si Trivalina.

BRIGHELLA (pochmurně): Musilo tak býti; Gillese, teď jednejte.

GILLES (definitivně rozhodnut): Budu se bíti. Snad dnes umru a nebudu již nikdy takto stát, ale (skloní hlavu) budu se bíti.
Mé panstvo, já jsem Gilles, též Gracioso zván
a Peppe Nappa též; já v noci zrodil se,
když Měsíc milostný byl právě v průchodu
se třpytnou Venuší. Jsem loutna stříbrná,
le pâle amant de la lune, a hraji veršíky,
a stár jsem doposud jen šestadvacet let,
a kdekoliv jsem hrál, já vlídně přijat byl,
a tož vám děkuji. Mé panstvo, já jsem Gilles,
vy tedy znáte mne, a umru-li zde snad
před zraky vašimi a nebudu již hrát
a dojímati vás, kéž láska posvětí
mou truchlou památku ve vaší paměti.

TRIVALIN:
Já sluji Trivalin, mé dámy, Trivalin,
jsem ve dne rozený a starý třicet let,
já rostl v palestře a sílil tělo své,
hle, jak je masívní a rovně vyrostlé.
Jsem živel epický a hraji hrdinu,
vy suďte, dobře-li; však jestli zahynu,
to v rukou božích jest, pak, panstvo, vězte jen,
že zhynul silný muž, že zhynul Trivalin.

GILLES (zavzdychá a lomí rukama, přitom tiše recituje):
Mé panstvo, já jsem Gilles, též Gracioso zván
a Peppe Nappa též; já v noci zrodil se,
když Měsíc bělostný byl právě v průchodu
se třpytnou Venuší –
(Recituje polohlasně dále; zatím)

BRIGHELLA:
A já jsem Brighella, též zvaný Fichetto
a Finochetto též, i Zane někdy zván.
Jsem, pardon, intrikán; to račte odpustit,
neb u nás, na scéně, zlo užitečné je,
však užitečnější je ještě v životě
uprostřed všechněch vás a mezi vašnostmi.
Vy tedy znáte mne, já váš jsem docela,
jsem, pardon, intrikán a sluji Brighella.
(Ukloní se a ustoupí nazad.)Personal tools