Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Lásky hra osudná/Výstup 2

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Výstup 1 Lásky hra osudná
Výstup 2
written by Josef Čapek, Karel Čapek
Výstup 3
Info Simple bw.png Lásky hra osudná: Information and licence SemiPD-icon.pngVýstup 2


Gilles, Trivalin, Brighella. V pozadí Dottore a Scaramouche.

BRIGHELLA: Drahý Gillese –

GILLES: Já s vámi nehraji.

BRIGHELLA: Tedy vy, drahý Trivaline –

TRIVALIN: Nechte mne, já s vámi nebudu hrát.

BRIGHELLA: Ale pánové, vy se na mne hněváte pro Isabellu? Oba? Pro Isabellu? Kupodivu, že oba pro Isabellu.

TRIVALIN: Brighello, proč se divíte, že pro Isabellu?

BRIGHELLA: Já se divím, že oba, dobrý Trivaline.

GILLES: Proč se divíte, že oba, Brighello?

BRIGHELLA: Protože pro Isabellu, drahý pane. Ale já vám chci říci něco jiného. Podívejte se, jaké má Isabella rozkošné nohy; viděli jste již někdy takové nohy, pánové?

SCARAMOUCHE (v pozadí): Odkdy jsou Isabelliny nohy něco nového?

BRIGHELLA: Ale já jsem přišel s něčím docela jiným. Isabella mně totiž řekla, že by od nynějška chtěla – jak bych se měl vyjádřit? –, že by chtěla býti oddána jen jedinému muži.

TRIVALIN: Komu, Brighello?

BRIGHELLA: Já nevím, pánové. Jedinému muži. Na mou čest, já nevím, kdo to je, ale chtěl bych být na jeho místě. Isabella je přece krásná žena.

TRIVALIN: Proč tedy není Isabella oddána jedinému muži?

BRIGHELLA: Já nevím, pánové. Patrně Zerbine jí to nedovolí, protože Zerbine chce, aby každý muž nejprve ukázal peníze. Ona totiž půjčuje na úroky peníze, které dostává od pánů za to, že je vodí k Isabelle.

GILLES: Milosrdný bože! Ta kuplířka! (Vrhá se tváří k zemi.)

BRIGHELLA (sedá k němu na bobek): Co je vám, Gillese? Má vám dottore pustit žilou?

TRIVALIN: Nechte ho, Brighello; to je myslím jen záducha. Říkáte, Zane, že Isabella chce býti oddána jedinému muži?

BRIGHELLA: Ovšem, pane Trivaline. Ale drahý Gillese, co se vám stalo? Je vám snad špatně?

GILLES: Nechte mne! Oh ta bídná žena!

BRIGHELLA: Isabella?

GILLES: Ne, Zerbine. Isabella je její obětí. Isabella je světice. Kdo může říci, že Isabella není svatá?

BRIGHELLA: Nikdo, pane Gillese. Isabella má dobrou povahu; Zerbine, ta to všechno dělá.

GILLES: Já nevěděl, jaké jsou to peníze! Já nevěděl, jaká hanba, jaká bolest na nich lpí!

BRIGHELLA: To máte z toho, že si vypůjčujete peníze od ženských. Já vás nelituji.

TRIVALIN (pochmurně): Tedy Zerbine to všechno dělá.

GILLES (vstane): Vyžeňte už Zerbinu z naší společnosti!

BRIGHELLA: To my sami nemůžeme, drahý Gillese. Řekněte jí raději, že ji náš ředitel vyhodí z naší tlupy, nepřestane-li nám dělat ostudu svými kuplířskými pletichami. Ředitel mi to povídal.

TRIVALIN: Řekněte jí to, Gillese, snad se Zerbine zalekne.

BRIGHELLA: Jděte, jděte, drahý Gillese, nerozmýšlejte se dlouho a jděte nejraději hned, nebo Zerbine zatím uloví pro Isabellu tady některého vzácného pána z obecenstva. Nu, jděte už!

GILLES (rezignovaně jde).Personal tools