Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Lásky hra osudná/Výstup 4

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Výstup 3 Lásky hra osudná
Výstup 4
written by Josef Čapek, Karel Čapek
Výstup 5
Info Simple bw.png Lásky hra osudná: Information and licence SemiPD-icon.pngVýstup 4


Brighella sám.

BRIGHELLA (zapisuje si do notesu, pak): Jak, já mám hráti sám? Ale já nemám co říci. Kdo chce se mnou mluvit, ať mne vyhledá mezi čtyřma očima. Já nerad mluvím naprázdno.
Já tu nejsem proto, abych někoho bavil. Já nikoho nepotřebuji, já jsem samostatný člověk. Já nemám co říci, odpusťte.

(Gilles se vrací s výrazem bezmoci.)Personal tools