Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Lásky hra osudná/Výstup 5

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Výstup 4 Lásky hra osudná
Výstup 5
written by Josef Čapek, Karel Čapek
Výstup 6
Info Simple bw.png Lásky hra osudná: Information and licence SemiPD-icon.pngVýstup 5


Gilles, Brighella.

GILLES: Zerbine mi říkala, že ji ředitel nemůže vyhnat, protože je jí sám dlužen nějaké peníze. Ach bože! Kde je Trivalin?

BRIGHELLA: Šel jen k večerní pokladně. Co s ním chcete?

GILLES: Nic. Brighello, mezi námi, půjčte mi pět set. Vypůjčil jsem si něco od Zerbiny, a nyní jí chci její kuplířské peníze hodit pod nohy, protože má láska k Isabelle je jakoby poskvrněna tou mincí hanby.

BRIGHELLA: Ale já nic nemám, milý Gillese. Váš jemnocit musí míti strpení.

GILLES: Brighello, půjčte mi pět set! Zerbine mně už vypověděla půjčku a chce do rána peníze.

BRIGHELLA: Ale já nemám, maličký, na mou čest.

GILLES: Brighello, jsem ruinován. Kde seženu peníze do rána?

BRIGHELLA: Nevím, můj milý. Vymyslete si je.

GILLES: Zane, vy nechápete, jak jsem nešťasten?

BRIGHELLA: Chápu. Ale to je maličkost. Milý Gillese, já vím něco horšího. Trivalin má peníze a chce nyní žíti s Isabellou. Zerbine prý už to zařídí.

GILLES (lekne se): Ne!

BRIGHELLA: To víte, že Zerbine udělá za peníze všecko. Říkám, že Trivalin dostane Isabellu.

GILLES (zoufale): Ne!

BRIGHELLA: Zapřísahám vás, drahý Gillese, je to pravda. Ještě dnes večer se to prý rozhodne.

GILLES (zoufale): Ne!

BRIGHELLA: Trivalin pospíchá, protože se vás bojí; zdá se mu, že Isabella je víc nakloněna vám, jako že je.

GILLES: Brighello, je?

BRIGHELLA: Já nevím, drahý Gillese; ale věříte vůbec, že by Isabella mohla milovati Trivalina? Toho býka, tu hrubou triviální sílu? Takového brutálního a nízkého Trivalina?

GILLES: Ach!

BRIGHELLA: Nevíte, Gillese, že ženu je možno okouzliti jen duchem? Žena prahne po básníkovi, Gillese; žena prahne po loutně, po inspirovaném milenci, po veliké lyře citů. Nevíte, že žena miluje básníka?

GILLES: Ach!

BRIGHELLA: Nevíte, Gillese, že žena chce být přemožena duchem? Oblecte se myslí, přiodějte se atitudami, zaskvějte se jako básník, Peppe Nappo! Nevíte, že žena je poddána duchu?

GILLES: Ach! Je to pravda?

BRIGHELLA: Já nevím, můj milý, přesvědčte se o tom sám, hledejte, nalézejte a buďte šťasten. Isabello, pojďte sem, pan Gilles chce s vámi mluvit. – (K obecenstvu.) Pan Gilles bude mluviti s Isabellou. (Ustoupí.)

(Isabella se přiblíží.)Personal tools