Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Lásky hra osudná/Výstup 7

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Výstup 6 Lásky hra osudná
Výstup 7
written by Josef Čapek, Karel Čapek
Výstup 8
Info Simple bw.png Lásky hra osudná: Information and licence SemiPD-icon.pngVýstup 7


Gilles, Brighella.

BRIGHELLA: Promiňte, Gillese, ale nyní nezbývá času na lyrické výlevy. Pamatujte, že jde o Isabellu.

GILLES: Ach, já ji miluji a jsem tak nešťasten,
že slzy prolévám, a zas jsem šťasten tak,
že radost přetéká z mých očí bláhových,
a pláču bolestí!

BRIGHELLA: Nechte toho, Gillese, já lyrice nerozumím.

GILLES: Já pravím toliko, že pláču bolestí
a že jsem šťasten zas a že ji miluji
a že jsem nešťasten.

BRIGHELLA: Ale dobře, Gillese, až podruhé. Dejte nyní raději pozor, aby Trivalin nedostal nebo spíše nekoupil vaši Isabellu.

GILLES: Brighello, co mám dělat?

BRIGHELLA: Milý Peppe, vy se přece nemůžete o Isabellu ucházet. Pamatujte, že jste zruinovaný člověk a vůbec bez zajištěné existence.

GILLES: Ale mé herecké vyhlídky – –

BRIGHELLA: Neklamte se, milý Peppe, jsou prašpatné. Obecenstvo, abych řekl pravdu, je nasyceno lyrických charakterů a žádá si na scéně patos, činorodost, heroismus, tragické postavy.

GILLES: Což dosti netrpím? Což nejsem dosti tragický?

BRIGHELLA: Ale nejednáte, drahý Gillese; obecenstvo chce viděti jednání, hrdinu, dynamickou povahu. Činu, Gillese, činu je zapotřebí na scéně.

GILLES: Já bych se chtěl státi tanečníkem.

BRIGHELLA: Vy máte chtít jen Isabellu, Gillese! Vy ji musíte unést během tohoto představení.

GILLES: Unést!

BRIGHELLA: Mějte odvahu, drahý Gillese; buď musíte zaplatit Zerbině dluhy, nebo unést Isabellu. Chcete snad čekat na zítřek?

GILLES: Unést!

BRIGHELLA: Při vaší lásce k Isabelle, Gillese, uneste ji! Ve jménu mravnosti, Gillese! Vysvoboďte ji z moci kuplířky; uneste Isabellu, Peppe Nappo!

GILLES (uchvácen): My spolu pojedem
ve starém kočáře, a tlustí koňové
nás v noci povezou po starých městysích –

BRIGHELLA: Ovšemže to tak bude; uneste Isabellu, Gillese!

GILLES: – přes hrubá dláždění, skrz temné aleje,
přes kraje usnulé a spící vesnice,
a luna svítí tam pro štěkající psy,
tou nocí měsíčnou my pojedeme pryč,
a jak jsem o tom snil, tak všechno stane se;
jsem šťasten, Brighello!

BRIGHELLA: Dobře, Gillese, já vám to přeji. Všimněte si také, že vaše vítězství nad Trivalinem bude znamenati jaksi přemožení hrubé síly duchem, lyrikou, divinací.

GILLES: Brighello, já to v sobě cítím, že jsem básník a že nezemru beze slávy.

BRIGHELLA: Docela mé mínění, milý Peppe. A mimoto, milý Gillese, tímto únosem na sebe obrátíte pozornost a avansujete na herce hrdinného, čímž se zlepší vaše hmotné postavení.

GILLES: Já bych byl rád hrdinným hercem. Gáže je pro mne vedlejší.

BRIGHELLA: I to padá na váhu. Tedy jednejte, Gillese, jednejte!

GILLES: Zasvětím do toho Isabellu.

BRIGHELLA: Chraň vás bůh, vy musíte unést Isabellu násilím, chcete-li postoupiti na hrdinný charakter. Ale teď jděte a objednejte starý kočár s tlustými koni.

GILLES: Ach to nejde; Trivalin by mě viděl a mohl by mne podezřívat, proč odcházím.

BRIGHELLA: Tedy musíte odejít nenápadně, třeba pod záminkou nemoci. Vaše tělesná konstituce je beztak slabá. Vidíte, Trivalin se už vrací.

(Přicházejí Trivalin, Dottore, Scaramouche.)Personal tools