Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Modlitby pro mou matku/Andělské pozdravení

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Ochránci české země Modlitby pro mou matku
Andělské pozdravení
written by Emanuel Lešehrad
Spasitel mezi námi
Info Simple bw.png Modlitby pro mou matku: Information and licence SemiPD-icon.pngAndělské pozdravení


Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni Boha viděti budou.
(Evangelium sv. Matouše k. 5. v. 8.)

Kteréhosi tajemného večera, kdy jsem u
okna spřádala tkanivo snů a vetkávala v
ně zkazku svého života – slétl ze
soumraku Anděl a ovanul mne křídlem.

Mé snění se rozprchlo a dlaně se
sepjaly...
Pochodeň slunce dohořívala a z
blízkého kostela se zpovídalo klekání.

V slavozáři západu jsem spatřila otvírati
se nebesa a Syna člověka sedícího po
Boží pravici.

Oslněna sklopila jsem oči a šeptala:
„Otče náš...“

A nad usínající zemí se vznášel
Anděl PáněPersonal tools