Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Modlitby pro mou matku/Královna růže a kříže

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Prosba k Panně Marii Modlitby pro mou matku
Královna růže a kříže
written by Emanuel Lešehrad
Svátek Panny Marie
Info Simple bw.png Modlitby pro mou matku: Information and licence SemiPD-icon.pngKrálovna růže a kříže


Spím, avšak mé srdce bdí.
(Píseň Šalomounova k. 5. v. 2.)

Panna Maria vešla s měsíčným svitem
do mé samoty, když jsem spala a řekla:
„Přináším pozdrav z ráje.“

A přistoupivši k loži schýlila se ke mně
s mateřskou něhou a rty se dotkla mého
čela. Prsa se mi slastí zachvěla: procitla
jsem.

I bylo v pokoji světleji nežli ve dne, a
Bohorodička pravila: „Přináším po čem
toužíš: růži a kříž; lásku i utrpení; dary,
které poznáš; poklad, jenž potrvá a
přinese požehnání.“

Poté položila mi na srdce růži a kříž a
zmizela, jako by se perla rozplynula v
nekonečnosti jasna.

Od té chvíle, královno růže a kříže,
kořím se ti a uctívám tě jako obraz lásky
a utrpeníPersonal tools