Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Modlitby pro mou matku/Můj žalm

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Spasitel mezi námi Modlitby pro mou matku
Můj žalm
written by Emanuel Lešehrad
Z hlubin
Info Simple bw.png Modlitby pro mou matku: Information and licence SemiPD-icon.pngMůj žalm


Kříž, zahrada rozkoší,
v níž všechno kvete.
(Sv. Bonaventura)

Ó Kriste, jenž jsi dojal srdce mé
a bytost mou si láskou podmanil,
chci sloužiti tvé moci velebné.

Můj Mistře, jenž jsi s kříže sestoupil
a slepé oči vznítil viděním,
svou krví hříšné ruce očistil,

nuž vlídně pohleď, kterak žíznící
se zpijím víry vínem pravdivým,
jež sklidit dals mi na své vinici.

Vím, nitro mé je něh tvých nehodné,
má ústa špatně učí modlit se,
mé myšlenky jsou květy neplodné,

přec pro můj život, snůšku strastí zlých,
i pro rány, jež snáším s pokorou,
hlod výtek, hrůzu zmatku v prsou mých

měj slitování s dětskou duší mouPersonal tools