Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Modlitby pro mou matku/Osiřelá svatyně

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Pozdvihování Modlitby pro mou matku
Osiřelá svatyně
written by Emanuel Lešehrad
Ochránci české země
Info Simple bw.png Modlitby pro mou matku: Information and licence SemiPD-icon.pngOsiřelá svatyně


Rozejděte se v míru.

Již zmlkly varhany, modlitby skončeny
a chrámu šerého dveře jsou zavřeny.

Teď přítmí mračí se, zteskněly oltáře,
zhas úsměv monstrance, dřímají žaltáře.

I mniši poslušně do svých cel zmizeli
se těšit v samotě s Ježíšem, s anděly.

Sní světců postavy v oblacích kadidla,
v sklech oken, jako stráž, dumavý měsíc plá.

Již ztichl chvalozpěv, modlitby skončeny...
Mé lásky zšeřelé dveře jsou zavřenyPersonal tools