Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Modlitby pro mou matku/Pokání

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

V roklině světa Modlitby pro mou matku
Pokání
written by Emanuel Lešehrad
Pozdvihování
Info Simple bw.png Modlitby pro mou matku: Information and licence SemiPD-icon.pngPokání


Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete
a jste obtíženi, dám vám odpočinek.
(Evangelium sv. Matouše k. 11. v. 28.)

K tvé lásce, Kriste, spěji v kajícnosti,
jak chléb dejž okusit mně milost svou
a duši tíhy sobeckosti zprosti,
slyš prosbu mou:

Jsem chabé dítě věku hmotařského,
mne nenech klesnout v bahno neřesti,
hle, skromně klekám u oltáře tvého,
zhoj bolesti.

V své panství nech mne vejíti, ó Pane,
chci pracovati na tvé vinici
a přijmi v ochranu mé srdce štvané
a trpící.

Och, nalej balzám víry v rány moje,
ty, který křížem vykoupil jsi nás,
chci plnit všechno, co je vůle tvoje,
mne znič neb spasPersonal tools