Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Modlitby pro mou matku/Pozdvihování

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Pokání Modlitby pro mou matku
Pozdvihování
written by Emanuel Lešehrad
Osiřelá svatyně
Info Simple bw.png Modlitby pro mou matku: Information and licence SemiPD-icon.pngPozdvihování


Toť mé tělo, jež se za vás dává.
(Evangelium sv. Lukáše k. 22. v. 19.)

Ó slunná monstrance, tvá milosrdná zář
do nitra probleskne mi dýmy vonnými,
když při mši hostii kněz klade na oltář
a nad ní sklání se se slovy lačnými.

Mne vyslyš, Ježíši, ty vzpruho umdlených,
náš soudce laskavý a lyro svatosti,
jenž na nebesích dlíš, zlé mysli vzdálených,
se sborem cherubů a v čisté radosti:

Já hříšná poutnice se biji do prsou
a slzy lítosti své ráda prolévám.
Neb, Kriste Miláčku, chci zkrásnět láskou tvou,
a srdce oddané ti v oběť zažehámPersonal tools