Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Modlitby pro mou matku/Spasitel mezi námi

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Andělské pozdravení Modlitby pro mou matku
Spasitel mezi námi
written by Emanuel Lešehrad
Můj žalm
Info Simple bw.png Modlitby pro mou matku: Information and licence SemiPD-icon.pngSpasitel mezi námi


Pojď, vezmi kříž a následuj mne.
(Evangelium sv. Marka k. 10. v. 21.)

Zřela jsem Krista na cestě z města,
křížem svým oral temnoty pláň,
krvavý pot mu obličej smáčel,
trnový věnec rozrýval skráň...

Stála jsem v davu, mimo mne kráčel,
zkoumal mne zrakem dobrotivým,
poté kříž vložil na moje bedra,
přikázal, abych nadál šla s nímPersonal tools