Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Modlitby pro mou matku/Věčný život

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Z hlubin Modlitby pro mou matku
Věčný život
written by Emanuel Lešehrad
Připsáno v den matčina pohřbu
Info Simple bw.png Modlitby pro mou matku: Information and licence SemiPD-icon.pngVěčný život


Obklíčily mne bolesti smrti.
(Kniha žalmů, ž. 18. v. 5.)

Snad jednou, když se náhle vzbudím v loži,
před sebou uzřím pacholátko krásné.
To zvěstuje: „Věz, že jsem posel boží,

jenž má tě uvést do oblasti šťastné,
kde hvězdy se jak pilné včely rojí
a zázrak slunce večer neuhasne.

Tam znovu najdeš blahou mladost svoji,
jež do věčnosti prchla vlnou Času
a osudné tvé útrapy se zhojí.“

I podrobím se vyšší moci hlasu
a pocítím, jak odumírá tělo;
můj duch se vydá na pout k říši jasu.

Mír nadzemský mi zlíbá chmurné čelo,
mé naděje, jež teskné nitro tají,
jimž pojednou se nebe otevřelo,

se divotvornou silou rozjásají,
jak ptáci, již se z jihu navrátili,
kdy fialkami stráně rozkvétají.

A zrakem duchovním, jenž napřed pílí,
já spatřím v svatozáři Naši Paní
jak k Ježíšovým prsoum hlavu chýlí

– jen prostý vínek myrty ctnosti na ní –
jak hvězdné šperky její oči svítí
a červánky jsou její pousmání.

Tak můj duch musí k zdroji světla jíti
až dojde na most všeho souvislosti,
s nějž světy lze jen jako květy zříti.

Pak boží branou vplynu do věčnostiPersonal tools