Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Modlitby pro mou matku/V roklině světa

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Svátek Panny Marie Modlitby pro mou matku
V roklině světa
written by Emanuel Lešehrad
Pokání
Info Simple bw.png Modlitby pro mou matku: Information and licence SemiPD-icon.pngV roklině světa


Nedopouštěj mému srdci uchýliti se k zlé věci.
(Kniha žalmů, ž. 141. v. 4.)

Mně štěstí přelud prchl před roklí,
v níž mocnosti zlé scházívají se
a netvor nepravosti v skrýši dlí.

Mně zrádně rozplynul se před zrakem
a zhasil světlo svůdné svítilny
v tmě, v níž se každý keř zdá přízrakem.

Jak v hladomorně objímá mne chlad,
na kluzkém srázu tápám po stezce,
kde tuším vítr nebezpečí vát.

Ó svatá Matko, v tebe spoléhám
a prosím, chraň mne před Zla osidlem,
když v rokli světa sama bloudit mámPersonal tools