Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Nebeská romance/*** (strana 31)

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

*** (strana 28) Nebeská romance
***
(strana 31)
written by Karel Dewetter
*** (strana 34)
Info Simple bw.png Nebeská romance: Information and licence SemiPD-icon.png***
(strana 31)V údolí, plném vavřínů,
kde nebeské květy se zlatí,
tam žijou u věčné radosti
našeho národa svatí.

Tam knížata jsou i králové
a reci, již za vlast padli,
a všechněm hlavy věnčí tam
květ slávy neuvadlý.

Tam vůdcové jsou a vítězi,
věštci a mučedníci,
ať mečem kata zhynuli
či ohněm na hranici –

Nebeským leskem oděni
teď stkví se v jasu stálém,
kol hlavy věnce z vavřínů
z lilií a palem.

Tam všichni jsou, kdož český lid
ku Pravdě vedli a k Světlu,
i ti, kdož lámali okovy
a cizáckou knutu a metlu.

Ti, kteří v ruce pochodeň,
zář jitřní na svém čele,
k Svobodě vedli národ náš –
ó, svatí buditelé.

Ti, kteří národu sloužili,
duchem i srdcem i perem,
ti, kteří hvězdou umění
dob zlých mu svítili šerem. –

To národa je svatá stráž,
a pokud ráj bude rájem –
naši tam svatí budou bdít
po věky nad českým krajem!Personal tools