Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Nebeská romance/*** (strana 34)

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

*** (strana 31) Nebeská romance
***
(strana 34)
written by Karel Dewetter
*** (strana 38)
Info Simple bw.png Nebeská romance: Information and licence SemiPD-icon.png***
(strana 34)


Na slunném, zeleném pahorku
– z růží jde cesta k němu –
Jan Hus, náš svatý mučedník,
tam káže lidu svému.

Kol hlavy palmou věnčené
červánků lesk mu hoří –
dvé perutí, jak padlý sníh
do záře hvězd se noří...

A jeho hlas jak zlatý zvon
nebesy mocně zvučí –
a v které srdce zaletí,
tam boží kvítko vzpučí.

A v kterou duši zapadne,
tam boží oheň vznítí –
takže kol něho dokola
to samou hvězdou svítí.

Kázání dojat poslouchám.
Ta chvíle i v nebi je svatá. –
A v duši se mi mocně chví,
Mistrova slova zlatá.

Oh, slova ta větrové nebeští
tam dolů do Čech vějte!
„Milujte se tam vespolek
a pravdy každému přejte!“

Jan Žižka z Kalicha v nebesích
zrak páskou nezakrývá.
Jasnýma očima sokola
dolů se do Čech dívá.

„Co zříš tam, Jene?“ já se ho ptám –
„Oh, bratře, přehroznou spoustu!
Jako když sleze se na lupen
celý voj žravých chroustů.

Vlast přemnohým jen plný žlab –
ó, hospodářství smutné!
Věř, bylo by čeho’s tam potřebí!“
Zmlk Žižka – jako když utne.

Jen palcát zved a prudce jím švih,
až vzduch kol mocně šuměl – –
To bylo slovo Žižkovo –
a já mu porozuměl.Personal tools