Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Nebeská romance/*** (strana 38)

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

*** (strana 34) Nebeská romance
***
(strana 38)
written by Karel Dewetter
*** (strana 41)
Info Simple bw.png Nebeská romance: Information and licence SemiPD-icon.png***
(strana 38)Tam na růžovém paloučku,
s vavřínem kolem skráně,
Jan Amos, biskup, podává
svým bratřím tělo Páně.

Tu klečí, bědní kdys vyhnanci,
jichž cesta – kámen a hloží...
Teď v mučedníků svatozář
je věnčí sláva boží.

A každý na svém srdci má
hrst rodné země tam z dáli,
již kdysi jako talisman
si na svou bludnou pouť brali.

Otcovské země malou hrst,
se srdcem navěky spiatou
předrahá byla jim v exilu –
a je jim i v nebesích svatou!

V líbezném údolí nebeském,
kde hájek „mlékem kvetl“ –
tam seděl Karel Havlíček
a pilně Voltaira četl.

„Můj dobrý Karle Borovský,
drahý náš mučedníku,
dovol, bych za národ ruku ti stisk’
a řekl slovo díků!“

„Ba, toho nechme, příteli,“
děl Karel, „to odbyto je –
Však bojím se, že dole svádíte
vespolek půtky a boje!

Ti, kdo vás štvali, mrtvi jsou.
Proč doma sami se štvete?
Oh, bojím se, že si na sebe
karabáč upletete!

Je těžko dobýti svobody,
však lehce lze ji ztratit!“
„Nuž, tedy, drahý Karle náš –
nechtěl bys do Čech se vrátit?

Národu oči včas otevřít –
jej učit znát svobody cenu!“
„Ne, bratře,“ děl. „Věř, nemám chuť
po druhé do Brixenu!“Personal tools