Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Nebeská romance/*** (strana 45)

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

*** (strana 43) Nebeská romance
***
(strana 45)
written by Karel Dewetter
*** (strana 47)
Info Simple bw.png Nebeská romance: Information and licence SemiPD-icon.png***
(strana 45)V zátiší ráje, lípy stín,
kde v zkvetlou louku padá –
náš drahý Bedřich Smetana
nebeskou hudbu skládá...

Ó, žehnán buď a pozdraven
v čamaře svojí i v brýlích
za vše, co rajského nám dal’s
v života hořkých chvílích!

Ó, žehnán buď a pozdraven
za píseň svoji drahou,
jež české duši znavené
vždy rosnou bude vláhou!Personal tools