Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Nebeská romance/*** (strana 5)

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Nebeská romance
***
(strana 5)
written by Karel Dewetter
*** (strana 10)
Info Simple bw.png Nebeská romance: Information and licence SemiPD-icon.png***
(strana 5)Konečně mám všecko odbyto!
Věru, tak lehce je mi.
Já po křesťansku pohřben byl
dnes v posvěcené zemi.
Má dušička si usedla
na vrbu, na smuteční.
A odtud pěkně poslouchám,
jak nad hrobem se řeční.
Oh, co se tu všecko dovídám!
Samá to čest a chvála.
Zrovna dnes Akademie
mě členem jmenovala.
Po smrti sice – ale přec!
Jak všecko k smíchu mi je tu!
A tak se na konec vesele
obracím zády k světu.
Oblačnou cestou letím výš,
ó, jak je tu lehce a blaze!
Hle, co to tam mezi hvězdami
rachotí po mléčné dráze?
Trará... Poštovské trubky zvuk!
Oh, co v něm rozpomínek!
Bože, tak troubíval „Panáčka“
nebožtík Meluzínek!
Ba, je to on! Hle, na zádech
má křídla vlaštovičí –
a každému koni ze hřbetu
se husí peroutka týčí.
A stará ta pošta, jež před lety
jak hlemýžď se loudala dole,
teď vznáší se lehce, jako pták –
vždyť křídlo má na každém kole!
A letí mezi hvězdami,
až náhle přede mnou stane.
Poštovský snímá čepici –
„Tak, pěkně vás vítám, pane!“
„Vaši vás zdraví a vzkazují,
že na vás čekají v dáli. –
Toť milion mil –nuž, zrovna je čas,
bychom se na cestu dali.“
„Račte jen, prosím, nasedat,
noc beztak se na nebe snáší,
a Velký Medvěd tuze rád
zbůhdarma koně mi plaší.“
Vlezl jsem ruče do vozu. –
Trarara – trarara – trará...
Oblačným modrem dál a dál
uhání pošta stará.
Co sluncí a měsíců plane kol,
hvězd démantové svíce,
a mnohá kolem nás tancuje
obstárlá vlasatice.
A miliony neznámých
tu září a točí se světů –
Třesk! To jeden zelený meteor
sklo v okně rozbil nám v letu.
Kol jeden třpyt a jas a lesk –
my hvězdnou teď letíme třísní – –
Oh, vzpomínám, Jene Nerudo,
krásy Tvých „Kosmických písní...“

A cesta je dlouhá – ba, milion mil!
Co dělat? – I hvězdy tě znudí! –
A tak jsem v koutě pěkně si zdřím.
Však on mě už poštovský vzbudí!Personal tools