Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Nebeská romance/*** (strana 51)

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

*** (strana 49) Nebeská romance
***
(strana 51)
written by Karel Dewetter
*** (strana 53)
Info Simple bw.png Nebeská romance: Information and licence SemiPD-icon.png***
(strana 51)V révovém loubí hrozen plá
„zlatem i ametystem“ –
tam Jaroslav rád prodlévá,
ověnčen vinným listem.

Ó, drahý mistře, buď mi zdráv,
při číši rajské révy,
jenž v sladkou harmonii sfér
své lyry mísíš zpěvy!

A znělky, ronda, ghazely
Ti ze strun jen jen prší...
Ó, zpívej! – Chci Ti naslouchat
i v nebi celou duší!Personal tools