Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Nebeská romance/*** (strana 55)

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

*** (strana 53) Nebeská romance
***
(strana 55)
written by Karel Dewetter
*** (strana 56)
Info Simple bw.png Nebeská romance: Information and licence SemiPD-icon.png***
(strana 55)Dál po nebeském Slavínu
já letěl beze hluku,
a mnohému tam geniu
jsem vděčně stiskl ruku. –

A mnohému já vlastenci
jsem vřelé vyřkl díky
za vděčný národ na zemi
a jménem Republiky.

Dost krásných slov já slyšel tam
a poučil se v mnohém.
A na konec jsem se poroučel
a Slavínu dal s Bohem.Personal tools