Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Osada šňůra/Úvod

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Osada šňůra
Osada šňůra/Úvod
written by J. M. Troska
 I 
Info Simple bw.png Osada šňůra: Information and licence SemiPD-icon.png
Úvod


V pravdě se ta osada jmenuje jinak. Ale na tom nezáleží. Má krásnou polohu. Je seskupena v malebném údolí pod kopcem, na kterém ve XIII. století stával hrad rytíře, křivě nařčeného ze zrady českého krále.

Po hradu nyní nezbylo už ani kamenných základů. Jen několik mělkých jam, kde snad bývaly sklepy.

Úpatí kopce omývá čistá říčka. Někde ji překročíš, ale místy jsou tůňky, kde si můžeš i zaplavat. Avšak i v těch tůňkách vidíš až na dno. Jsou tu ovšem ryby, leč jen drobné běličky a nějaký pstroužek. Zato raků hojně.

Osada stojí na rozsáhlé louce, kypré a pestré, že se jí žádný perský koberec nevyrovná.

Kolem dokola do daleka jehličnaté lesy, vlídné, vonné a štědré. Plno jahod, borůvek a ostružin.

Nedaleko osudy je hospůdka, vlastně selská chaloupka, kde ti dají čerstvé mléko nebo podmáslí; chléb, černý jako zem, ale vonný a chutný jako mana nebeská. Pro žíznivého tátu mají dobře chlazené pivo v lahvích.

Kousek dále zavede tě chodník ke kapličce, schoulené pod lesnatou strání, se studánkou ledově studené vody.

A tak je tu vše, co jen srdce ráčí.

Jméno ŠŇŮRA je alegorie čili jinotaj. Halí v sobě obsah této knížky: Je to šňůra korálků a perliček, které ti, mladý kamaráde, věnuji.

Vím, je to skrovný dárek. Ale je ti věnován s láskou. A:
Každý to dobře ví,
že i ten nejmenší
Kurzívadáreček z lásky
je nejmilejší.


Personal tools