Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Z mého psalteria/(finale) V komůrce srdce

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Ty, Pane, víš... Z mého psalteria
Z kompletáře
(finale) V komůrce srdce
written by František Dohnal
Post scriptum
Info Simple bw.png Z mého psalteria: Information and licence SemiPD-icon.pngfinale

V komůrce srdce


V komůrce srdce
A smuten vracím se ze zmatků světa
v komůrku srdce,
kde se stěny hledí mi vstříc
můj Ukřižovaný.
Je krví zbrocený celý,
však pohled Jeho
vždy stejně je vlídný.
K Němu svůj upírám zrak
a modlím se vroucně
za sebe, za vlast,
za všecky lidi...

– – – – – – – – – –

A vedle Ukřižovaného
má Madona bílá,
tak krásná, tak krásná a milostně snivá,
se stěny komůrky na mne se dívá...

Ó, Paní, má Paní, má Dennice bílá,
jakou to sladkost jsi v duši mou vlila!..
Tvé milostné oči jak září mně vstříc!..
Tvůj milostný úsměv jak jasní Tvou líc –
a jasní vše kol:
i smutek i slzy i nejhlubší bol...

Ó, Paní, má Paní,
nechť cokoliv raní
a srdce nechť krvácí v krůpěje rudé:
Tvůj úsměv přec svítí v mé zahrady chudé!...

Ó, Paní, má Paní,
nechť cokoliv bude,
Ty vždycky a všude
buď Madonou mou,
buď Madonou mou!...Personal tools