Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Z mého psalteria/Jesus, pastor bonus

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Mysterium iniquitatis Z mého psalteria
Horae minores
Jesus, pastor bonus
written by František Dohnal
Stella maris
Info Simple bw.png Z mého psalteria: Information and licence SemiPD-icon.pngJesus, pastor bonusTy voláš, Pane dobrý? Mne, ovci bloudivou? –
„Já slyšel tě, jak lkala’s v noc temnou, bouřlivou.“

A přišel’s!... Tolik lásky jak splatím, Pane můj? –
„Mně srdce svoje, duše, mně srdcepodaruj.“

Ó, Pane, plno ran jest a vášní zhyzděno! –
„Tvou žhavou po mně touhou již zase zhojeno.“

Však vypráhlé je celé! – Jak květy vypučí? –
„Mou krví zúrodněno zas kvést se naučí.“

A jestli mrazy přijdou, jak květy chrániti? –
„Mé lásky oheň mrazy v žár všechny roznítí...“Personal tools