Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Z mého psalteria/Madono bílá

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Immaculata Z mého psalteria
Horae minores
Madono bílá
written by František Dohnal
Modlitba večerní
Info Simple bw.png Z mého psalteria: Information and licence SemiPD-icon.pngMadono bíláMadono bílá!
Studánko krystalová!
jakoby tajemná síla
duši mi okouzlila,
k Tobě se vracím vždy znova,
studánko krystalová!

Studánko moje snivá!
Když můj zrak v Tebe se noří,
v duši mou nebe se dívá,
v duši to hřeje a zpívá
štěstím, jež rovno je moři,
studánko moje snivá.

Studánko věčného Jasu!
Písečné bouře se valí,
písečnou špínou vše kalí –
Tvoji však nebeskou krásu
nikdy nic nezakalí,
studánko věčného Jasu.

Studánko věčného Ticha!
Údolí slzavé vzdychá,
samuny z vypráhlých dálí
ohněm zlým ničí vše, pálí –
nikdy však nevysychá
pramen Tvůj, studánko tichá.

Studánko věčného Slova,
zdroji, jenž tryskáš vždy znova.
Tisíce ze zdroje pijí,
zdroj vody nepomíjí,
nové vždy milosti chová
studánka věčného Slova.

Studánko, Živote palem!
Bez Tebe uschly by žalem!
Tebou však k životu vstaly,
Tebou se k nebesům vzpjaly
ve štěstí velkém a stálém,
studánko, Živote palem.

V plesném teď rozkochání
nad Tebou palmy se sklání,
zpívají o velké Lásce,
o ceně, která je v sázce,
o velkém Slitování
zpívají v rozkochání.

Zpívají o Naději,
s kterou sem tisíce spějí,
znavení, slabí a choří,
bolesti v studánku noří,
novou z ní sílu si lejí –
och, píseň o Naději!

Madono bílá!
Studánko milosti Boží!
Šťasten, kdo v života zmatku
v Tobě vždy vidí svou matku
a v strašném o duši boji
s důvěrou cele věc svoji
v ruce Tvé vloží,
studánko milosti Boží,
Madono bílá!...Personal tools