Because we have had problems with spam bots, new persons wanting to edit have been temporarily suspended.

Z mého psalteria/Modlitba večerní

Free texts and images.

Jump to: navigation, search

Madono bílá Z mého psalteria
Ad vesperas
Modlitba večerní
written by František Dohnal
Ty, Pane, víš...
Info Simple bw.png Z mého psalteria: Information and licence SemiPD-icon.pngModlitba večerní


Den shasl v noci bezdnu,
s ním bouře znikly v dál,
a v tichém modrém hvězdnu,
hle, měsíc vzplál.

Svět tiše dřímá celý...
Jen v dáli v svitu hvězd
kdos bloudí osamělý
a stranou cest. –

Ó, Pane hvězdných říší,
chraň toho chodce tam,
jenž kráčí noční tiší
tak sám a sám.

Ó, Pane, jenž tam kráčí
v tom smutku hořkých chvil,
ten cestu hledá v pláči
a nový cíl.

Dost dlouho sténal v muce,
dost dlouho bloudil tmou –
teď třesoucí se ruce
se k světlu pnou.

Dost dlouho sténal v hříchu
a poznal jeho tíž –
teď modlitbou lká v tichu,
chce k Tobě blíž...

Ó, Pane hvězdných říší,
ó, pomoz chodci tam,
jenž kráčí noční tiší
tak sám a sám...Personal tools