10 Numara

Free texts and images.
Jump to: navigation, search
10 Numara
written by Nâzım Hikmet
first published in Yeni Gün on March 2nd, 1931 under the pseudonym "Ben"
10 Numara

Müsü Lefter bizim semtlidir. Müsü Lefter, beyağabeyciğim, dans porofosorudur. Hani, iki gözüm, Darülfünun porofosorları, Müsü Lefter kadar işlerinin ehli olsalardı memleket cennete dönerdi alimallah!.. Ama, neden cennete dönerdi? Dönerdi işte!.. Canım mühim laf etmek istedi de, öyle deyiverdim...

Müsü Lefter, iki gözüm, inkılap karşısında vazifesini yapmıştır. Yapıyor da... Millete dans öğretiyor... Semtin tekmil esnafı onun müridiyiz hani!.. Müridi ters manada anlama, kurbanın olayım, dans müridiyiz demeye getirdim!.. Halbuki Darülfünun porofosorları inkılap karşısında bir halt edememişler... Kendileri ikrar geçtiler bunu be kardeşim!..

Her ne hal ise, işin bu âlimlik tarafını bir yana bırakalım. Size beş gece evvel başımdan geçen işi anlatayım:

Bizim semtin bir sineması vardır. Sinemanın üst katına, ortası camlı bir salon yapmışlar... Müsü Lefter bu sene bu salonda bir balo verdi millete!.. Maskeli, maskesiz, ne kılıkta gelirsen gel... Duhuliye yetmiş beş kuruş, iki gözüm... Yerli şarabın şişesi bir papel, halis Olimpos gazozu on beş kuruş... Yani senin anlayacağın sudan ucuz...

Sağ olsun Müsü Lefter, her sene, mevsiminde, böyle ucuz tarafından balolar geçer millete...

Geçen seneki baloya gitmiştim... Eh, bu yıl da eş dost karşısında küçük düşmeyelim, dedik, sulandık yetmiş beşi, girdik salondan içeri...

İçerisi kıyametten nümune, beyağabeyciğim... Berber Niko’ dan, tütüncü Cafer’den, gazeteci Mahmut’tan tut da, belediyede mümeyyiz Hasan Efendi ve beylere kadar millet toplanmış. Hanımlar takmış takıştırmış, yakmış yakıştırmışlar... Cazbant bir yandan çalar, iki gözüm, elektrikler bir yandan pırıl pırıl yanar, orta yerde vatandaşlar gürül gürül dansederler!.. Maskeler de var… Delikanlılardan biri Azrailaleyhisselam kıyafetinde... Başka biri mukavvadan kocaman bir horoz yapmış, girmiş içine. Orta yerde dönüp dolaşıyor. Oturamıyor ki, kuyruk bırakmıyor hani... Sonra efendim, başka biri, takma sakal bıyık yapıştırmış suratına, koltuğuna bir şemsiye almış, saloz, eski evkaf memurları vardır, hani, işte onları taklit etmiş... Sonra efendim, köylü kızları, krallar, padişahlar falan filan gırla... .

Lafı uzatmayalım, şöyle bir masaya iliştim ben de... Ahbaplarla uzaktan selamlaştık... Masadan masaya ikram geçtik biraz. Manikür Marika’ya da göz süzdük... Tam keyfetmeye hazırlandık senin anlayacağın... Birdenbire davulcu güm etti vurdu davula..; Ortalık tıs... Müsü Lefter gözüktü:

— Beyler, hanımlar! dedi. Şimdi maske müsabakası yapazayiz. Kim ki hangi maskarayi beyenezektir, baksin onun göğsünde numaraya. Yazsın bir kâat üstünde. Kâatlari toplayazayiz... Birinci maskaraya hediye verezeyiz...

Anladın ya, iki gözüm, güzellik kraliçesi seçmek, belediye intihabatı yapmak gibi bir iş... Zaten geçen sene de rey vermiştik... Yani bu işin acemisi değildi millet...

Masalara rey pusulaları dağıtıldı. Sekiz on maskeli vatandaş başladılar karşımızda resmigeçite... Birden karşı masalardan bir haykırış oldu :

— 10 numara... 10 numara birinci olmalı...

Baktım, on numara dedikleri, o, evkaf memuru kılığına giren delikanlıydı... .

Seninkiler boyuna bağırıyorlardı :

— 10 numara!.. 10 numara!..

Vay anasını, daha pusulalar atılmadan, taraftarlar propagandaya başlamışlardı. Şimdi öteki maskelerin de tarafı “propagandaya başlarsa, demeye kalmadı; belediye mümeyyizi Hasan Bey ayağa kalktı. Yüzü kıpkırmızıydı:

— Efendiler, dedi. Geçen sene de böyle yaptınız, intihabatı gürültüye getirdiniz. İntihabatın selameti namına sizi sükûna davet ederim...

İyi ama, millet dinler mi hiç?.. İşi büsbütün azıttılar? Başladı yirmi otuz kişi hep bir ağızdan haykırışmaya:

— 10 numara da, 10 numara! 10 numara da, 10 numara...

Belediye memuru tekrar ayağa kalktı:

— Vatandaşlar, dedi... Demokrasi devrindeyiz!.. Maskara müsabakası intihabatında böyle hareket asayişi ihlal etmek demektir!..

İyi ama, millet dinler mi hiç? İş büsbütün çığrından çıktı... Başladı bütün salon avaz avaz bağırmaya:

— 10 numara da, 10 numara da, 10 numara!..

Belediye mümeyyizi Hasan Bey dayanamadı, tekrar yerinden fırladı, çıktı orta yere, iki ellerini kalçalarına dayadı:

— YUH! YUH! YUH 10 numaraya!.. diye üç kere bağırdı ve salonu terketti...

— Ben, iki gözüm, intihabatta tam bir serbesti taraftarı olduğum için, Hasan Beyi haklı buldum ve peşinden derhal, protesto makamında, salonu terkettim...

Fakat ertesi gün öğrendim ki, bizim protesto millete vız gelmiş, 10 numarayı birinci çıkarmışlar...

İşte gördünüz mü, eğer Darülfünun porofosorları da, porofosor Müsü Lefter kadar vazifelerini yapmış olsalardı, Maska Ruj’daki intihabatta vatandaşlar böyle şuursuzluklar göstermezlerdi... Hele haklı değil miyim, iki gözüm?..SemiPD-icon.png Works by this author are in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 53 years or less. cs | de | en | eo | es | fr | he | pl | ru | zh
  ▲ top