Al Julio Baghy

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

Al Julio Baghy
written by Nikolao Hohlov
Link to further informationHej, ĉarmulo, frato, kara vagabondo,
Prenu la liuton, kantu tra la plor',
Kion volus vi rakonti al la mondo
Por niu laŭdo, por neniu glor'!

Kantu, kion kanti scius la animo,
Kio premas koron vian kiel ŝton',
Ĉiun larmon klaran plantu en la rimo,
Ĉiun spiron ĝeman ligu kun la son'!

Ŝultro ĉe la ŝultro, en krepusko griza,
Kiam vento muĝa luktas kun nebul',
Sidu la poeto de la sankta Fiza
Kun la duonlaca rusa senhejmul'.

Se la vortoj ĉesus -- ploru la liuto,
Se la ritmon perdus via muzikil' --
Batu niaj koroj ritmon de la muto,
Kun la akompano de postforna gril'.

SemiPD-icon.png Works by this author are in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 63 years or less. cs | de | en | eo | es | fr | he | pl | ru | zh
  ▲ top