Báseň o Kladně/II. 1500

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

1200 Báseň o Kladně
1500
written by Jiří Ruda
1650, 1705
Info Simple bw.png Báseň o Kladně: Information and licence SemiPD-icon.pngII.

1500Po pánech z Kladna přišel pak rod Žďárů,
nemnoho zrodilo se z desátků a z robot svárů,
vrchnost vždy lačnící a málo lidská
jim přikázání dala katolická
a doba když pak přišla vojenská,
dala jim znáti vrchnost smečenská,
co příbuzenství snahy dává znát,
by zrušen byl královský majestát.

Nikdo se neptal pod obojí nebo pod jednou,
zda proti vrchnosti se nezvednou,
bludičku vzpour, jež v šeru matně svítá,
v kostele zhasínával otec Jesuita.
Sem nezalehlo poselství ni českých bratří,
dědinka nedělí se na dvě, na tři,
přísného režimu jsou dobře zkušeni
a dle svatého písma bázní zkrušeni.

Na onen myslit svět sotva se uzdá,
víc přitažena lidem nemůže být uzda,
na Bílé hoře sedláček zas oře,
nikoho nezajímá tvrdé selské hoře,
nebeskou naději je nutno s bídou smířit
a k čemu také dešť hovorů vířit?
Není to den, ni zcela černá noc,
co bez starosti od ledna šumí až do vánoc.

Rok na bědy a nouzi bohatý
okrášlí svíčičky a jitřní roráty,
na faře schází se sbor čestných písmáků
a tetky dumají o množství zázraků,
na přástkách kmotra vypráví o hrůze strašidla,
o černém kohoutu, co skáče na bidla,
a přes den skotáci slýchají v kovárně,
co večer vyprávěl pan farář rozmarně
na rychtě před pány v obecní hospodě,
jak zloděj s cikánem přišli jsou ke škodě.

Sen nežádoucí klesá písařům na víčka,
za letních bouří chvěje se vosková hromnička,
poslední dědic v Hájku na modlitbách bdí,
obecní rybník v bahně bahno zrcadlí.
Městečko hrazené prabídně živoří,
zatím co velký svět rozrůstá v zámoří,
zatím co lodí sta klokotá v bohatství,
ni jedna ozvěna nedozní na panství.

Na panství císařském a dobře katolickém
nic nehne se v tom bědném státu lidském,
zde není povstalců a není kacířů,
ba ani trestů s hanbou pranýřů.
Pokorných dušiček zpovědní zrcadla,
své vlastní ubohosti chasa propadlá
nemá co psát do panských výkazů,
není proč rozhorlení dáti důrazu.