Báseň o Kladně/XI. 1920

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

1914 Báseň o Kladně
1920
written by Jiří Ruda
1930
Info Simple bw.png Báseň o Kladně: Information and licence SemiPD-icon.pngXI.

1920Masaryk, Beneš, Štefánik hned stávají se nickou.
Legionáři umlkli před vládou agrárnickou.
Socialisace nespěchá, otázka ani ženská.
Vlastence nadchne dnes jen banka Živnostenská.
Za hranicemi přespříliš se ozývají křiky.
Padnul již návrh v sněmovně: Potřete bolševiky.
Nad republikou vykoukla zlá, potutelná luna.
Do Kladna přijel v půlnoci zdaleka Alois Muna.

Haste oheň, lidé drazí! K veškeré bídě ještě to nám schází,
by propukl tu bolševický mor
a Lenin stal se pro státníky vzor,
vzor tyrana pořádných, zbožných lidí,
ze všeho kteří nejvíc nepořádek nenávidí,
pro slušný řád byla by to pohroma,
a pro stát sebevražda vědomá.
Amerika by nám úvěr sotva dala,
placení úroků když by se obávala.
Praktická co by řekla tomu Anglie,
co spořivá pak sladká Francie?
A myslete konečně taky i na Německo.
Je poraženo, pravda, to však není všecko.
Za jeho prestyž můžeme se schovat,
a budeme s ním přece obchodovat.
Jakýpak Slovan, Rus je nám dnes cizí.
Kde hyne prospěch, tam slovanství mizí.

Tak mluvilo se přátelsky i cize.
Jinak to nešlo, byla tady krise.
Stoupni si pěkně, cháme, za vrata!
Kdepak je špičák, kde je lopata?
Vidíš, cos spískal, když jsi příliš jásal,
předčasně jsi se na panstvo v své modré bluze kasal.
Tady máš ovoce neprozřetelných řečí.
Můžeš si spočítat, kdo je pán ještě větší,
než ten tvůj Lenin v Petrohradě vlčím,
o strašném hladu v Rusku když raději mlčím,
můžeš se podívat v Hybernské za sklem v domě,
jak tam tví továryši musejí žít skromně,
chléb z rašeliny, polepený hlinou,
jedinou potravou je, po níž houfně hynou.
Tak zhyneš také ty, nepodáš-li se nutně,
nechceš-li v mukách hlady umřít přeukrutně.