Bezedný rok/úděl

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

meditace optimisty Bezedný rok
úděl
written by Stanislav Kostka Neumann
mrazivé jaro
Info Simple bw.png Bezedný rok: Information and licence SemiPD-icon.pngúdělza chvíli odejdeš a nevrátíš se už.
to podle zákona a jako starý muž.

bez poděkování a také bez klení.
s úsměvem bez pověr a v loktech vědění.

jen v srdci tichnoucím ti vzlykne plachý žel,
žes v dlouhém životě tak málo uviděl.

tak málo z jeho krás a z jeho zázraků.
tak málo ze skutečnosti a v soumraku.

žes milovati chtěl a musels krotit hněv.
žes chválu zpívat chtěl a cítils čpěti krev.

ten vzlyk však nedozní, žel tenhle soukromý,
jej náhle pohltí jas tvého vědomí.

co jiní spatřili? ty chudé zástupy?
co jiným život vzal v tmách, které otupí?

po chyších bídy se ni bránit nesměli.
nám aspoň v zápasech sny krásně shořely.