Bezedný rok/1. karpatské melodie

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

Bezedný rok
1. karpatské melodie
written by Stanislav Kostka Neumann
karpatská ukrajina
Info Simple bw.png Bezedný rok: Information and licence SemiPD-icon.png

karpatské melodie jsou torso – situace
v „zemi bez jména“ se změnila dříve,
než mohly býti dopsány. básní úvodní a
konečnou z ledna 1939 jsem se vyrovnal
poněkud s novými poměry v milované
krajině.

S. K. N.