Bezedný rok/prosinec

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

listí Bezedný rok
prosinec
written by Stanislav Kostka Neumann
ochořelá zima
Info Simple bw.png Bezedný rok: Information and licence SemiPD-icon.pngprosinecten suchý mráz se do kostí až dere,
koledy ztvrdly na kámen.
jen do hluchých zdí marné slovo pere.
v ledovém větru stojí holý klen.

úderem tupým lid můj omráčili.
na mrazu procitl a vstal.
vánoční stromky v městech postavili,
a v horách dřevorubec raboval.

v ledovém větru holý lid můj mlčí.
strom, skála, ledovec.
a přijdou sněhy, přijdou smečky vlčí.
mlčící sní svůj první koniklec.