Bezedný rok/slovo

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

o žalech Bezedný rok
slovo
written by Stanislav Kostka Neumann
meditace optimisty
Info Simple bw.png Bezedný rok: Information and licence SemiPD-icon.pngslovonebylo slovo na počátku,
po pralesích se rodilo,
když stádo, plné tajné slávy,
v korunách stromů bloudilo.

varovalo a velebilo,
oslavovalo ovoce,
zvonilo pýchou snubní síly,
bylo to slovo praotce.

nebylo falše v jeho srdci,
ni v slově jeho nebyla.
to slovo rostlo, kvetlo, zrálo.
hrdiny báseň slavila.

pak množilo se, prodalo se,
jak větru písek na dunách.
a nedáš-li si dobrý pozor,
zahyneš ve lži a tmách.