Boží bojovníci/Ediční poznámky Wikilivres

Free texts and images.
Jump to: navigation, search
Ediční poznámky Wikilivres
Redakční a ediční poznámky kolektivu  Wikilivres  ke zveřejnění díla
Josef Svatopluk Machar
Boží bojovníci

(základní informace viz zde)


Zde zveřejněná verze Macharova díla je tzv. vydání poslední ruky z roku 1931, ediční vydání, které bylo oproti vydání z roku 1896 i dalším předcházejícím autorem mnohokrát změněno. Stránky v udaném zdroji jsou přístupné pouze po registraci a přihlášení.

Číslování stránek odpovídá číslování v uvedeném zdroji. Členění celého textu (obsah) však bere ohled na počátek jednotlivých částí, kapitol atd.

Tuto verzi přebíráme z uvedeného zdroje pokud možno autenticky včetně poznámek pod čarou, kde delší poznámky dělíme jako v uvedeném zdroji na dvě strany (pokud se obě strany nacházejí i zde na jedné a téže stránce naší verze; výjimkou je zde např. poznámka na straně 128/129, kterou jsme sloučili).

Na straně 139 jsme text (pokusně) převedli do fraktury (švabachu), jak bylo vytištěno i v originále (ne však v uvedeném zdroji); zmíněná ilustrace "krvavého Tumy" v uvedeném zdroji scházela, takže není převzata ani zde; text v latince zní:

Krvavý Tuma
strašlivě dumá
strašlivé vtipy
v krvavé šípy
zpodobnil K. Krejčík,
poctivý Čech.

Pokud bylo nutno přímo v textu upozornit na nesrovnalosti ap., je takové místo tečkovaně podtrženo a vysvětlení se po chvíli ukáže po přejetí myší v bublině.

Původní ilustrace J. Panušky umísťujeme na místech, kde se nacházely ve vydání z roku 1896.