Boží bojovníci/Malý doslov básníkův

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

Na rozloučenou Boží bojovníci
Malý doslov básníkův
written by Josef Svatopluk Machar
Doslov vydavatelův
Info Simple bw.png Boží bojovníci: Information and licence SemiPD-icon.png


Malý doslov básníkův[ 135 ] Všem pánům anonymům a pseudonymům ve všech koutech naší vlasti, kteří se obětavě po čtvrt roku snažili zásobovati autora věcmi, vztahujícími se prý k jeho básni jako jsou: sdělování privátních historek ze života popisovaných tu reků, citování „opravdových“ výroků, líčení schůzí, kritika osob, šatů, chůze, názory na různé akce a hlavně vtipy – kvituji tuto příspěvky a podporu jejich. Neužil jsem sice ani jediné věty z bohatého materiálu toho, ale plní mě nadšením ta šlechetná ochota, vřelé účastenství, nezištná pomoc, s jakou dobří lidé hledí usnadniti spisovateli práci tak nevděčnou, jako je dnes historické epos... Či je to snad mnohoslibné svítání zlatého dne naší poesie vůbec?...*
___________
* Zvláště důležitá poznámka: Zde vidno, jak povstala na př. Illiada, Nibelungy. Takový básník začal psát, rozhlásilo se to mezi lidmi, ti psali básníkovi vše, co o jeho recích věděli, a on jen potom vymyslil k tomu rýmy. Tak jsou staré historické básně skutečnými dokumenty historickými. Náš básník poslaných mu příspěvků, jak vidno, neužil, patrně toho věděl o svých recích dosti sám.
_________________________________________________