Boží bojovníci/Na rozloučenou

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

Kapitola 2. (VI.) Boží bojovníci
Na rozloučenou
written by Josef Svatopluk Machar
Malý doslov básníkův
Info Simple bw.png Boží bojovníci: Information and licence SemiPD-icon.png


Na rozloučenou[ 134 ] Já dokončil. Ó bojci boží,
jak trudné s Vámi loučení,
tak šli jsme spolu drahnou dobu
přátelským svazkem spojeni.

Vy reci moji – já Váš Homer,
Vy válčili – já rýmoval,
Vy dělali jste historii
a já Vás za to opěval.

Že dopadlo to trochu smutně,
mě, věřte, žalně dojímá –
však moji drazí boží bojci,
vždyť není to jen vina má.

Měl Homer reka Odyssea,
a Hektora a Achilla –
ký div, že celá jeho báseň
pak zrovna tančit musila!

Však já – nu, rcete, reci moji,
(a přitlumte si trochu hlas
a řekněm si to hezky v ouško):
je Illiada možna z Vás?...

Tak vidíte. Já proved všecko,
co moh jsem z Vás jen udělat –
a teď Vám lehkou budiž země
a pánbů rač Vám pokoj dát!