Bratrství/Hymna budoucnosti

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

Kozonoh a puška Bratrství
Hymna budoucnosti
written by Emanuel Lešehrad
Smír
Info Simple bw.png Bratrství: Information and licence SemiPD-icon.pngHymna budoucnosti


Lide můj!
Jásej na troskách starého světa!
Bouřlivě zazvoň na svoje zvony!
Doba tvá přišla!

Svoboda!
Pevně spojtež se paže,
v nádherný řetěz spojtež se, dělníci země!
s dělníky ducha!
Odstraňte závory kasty!
Promluvte lidskosti práva:
všichni jsou bratry,
všichni jsou sobě zde rovni!
Země je naše.

Lide můj!
Jásej na troskách starého světa.
Bouřlivě zazvoň na svoje zvony!