Bratrství/Pole

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

Hrob na bojišti Bratrství
Pole
written by Emanuel Lešehrad
Jason
Info Simple bw.png Bratrství: Information and licence SemiPD-icon.pngPole


Oře sedlák z jara role pod olšemi,
pluhem rozorává těžce černou zemi;
kráčí zadumaně za vlnami radla,
myslí na semena, v ornici jež padla.

*


Týden zuřily zde kruté boje.
Ku předu se hnaly naše chrabré voje;
za dunění, hřmění děl a střelby hluku,
za pokřiku „hurá“, divých ořů ržání
v rachocení pušek, v hrůzném třesku zbraní
padlo zde půl pluku. –

Mrtví, poranění leží na bojišti.
Občas ještě vzduchem šrapnel k lesu sviští...
To tam ukryly se nepřátelské řady.

Na rovině opět ticho vládne všady.

*


– Moje drahá ženo s třemi sirotami,
opatruj vás Pán Bůh, smiluj se nad vámi!

– Pomstěte nás, věrní kamarádi moji,
vzpomeňte mé smrti, hoši, v lítém boji!

– Matko má, můj otče, vzpomínám teď na vás,
modletež se večer za mou duši zdrávas!

– Navrátím se domů, rány mé se zhojí...
Ach, jak těším se již na ves rodnou svoji!

– Milenko má sladká, konec jarní báji.
Zdali modré oči pro mne zaplakají?...

– Tobě drahá vlasti, vám, mí spolubratři,
poslední můj povzdech, myšlenky mé patří!

– – –

Nad bojištěm noc svá křídla smírná sklání;
jako stíny bloudí vzdechy, vzpomínání...

*


Láskyplně s nebe letní slunce plane...
Pole zlatých klasů, pole požehnané
těžkou sklizní voní.

Chléb náš vezdejší,
ó dejž nám, Pane!